Myndigheter föreslår nationellt råd för framtidens vårdkompetens

SVERIGE | HÄLSO- OCH SJUKVÅRD / SOCIALSTYRELSEN / UKÄ >> Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) lämnar i dag förslag till regeringen för att effektivisera kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Bland annat föreslår myndigheterna att ett nationellt råd inrättas för samverkan mellan regioner, kommuner, universitet och högskolor. De båda myndigheterna har under tre år haft ett gemensamt Läs mer…