Kunskapsdag om kriminalitet inom välfärdssystemet

>> Under 2016 startade en samverkan mellan Uppsala kommun och ett flertal statliga myndigheter. Syftet med samverkan är att förhindra att välfärdssystemet utnyttjas av den organiserade brottsligheten. Ett led i samverkan är att informera om olika brottsliga fenomen och att erbjuda kunskapshöjande insatser för berörda parter.  På tisdagen (läs 29/1) samlades ett femtiotal handläggare inom Läs mer…

Uppsala förbereder sig inför ett tryggt och säkert val

— POLITIK / VAL 2018 / DEMOKRATI OCH SÄKERHET  >>            På valdagen arbetar drygt 1 000 röstmottagare i 161 vallokaler på Uppsala kommun för att säkerställa att valdagen den 9 september ska bli ett tryggt och rättvist val för medborgarna. Alla Uppsalabor med rösträtt ska ges reell möjlighet att rösta. Alla Läs mer…

Uppsala deltar i Krisberedskapsveckan

(SAMHÄLLSBEREDSKAP / UPPSALA KOMMUN / KRISBEREDSKAPSVECKAN)          >>            Under Krisberedskapsveckan som pågår i hela Sverige med början på måndag genomförUppsala kommun en rad aktiviteter för att öka invånarnas beredskap inför samhällskriser. Den 28 maj–3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Det är en årlig kampanj som MSB Läs mer…