Naturbaserade åtgärder – delar av lösningen på klimatkrisen

• KLIMAT & MILJÖ • Skogsbruk | Agroforestry / Naturskyddsföreningen BILDEN: På Cop 25 i Madrid sattes stort fokus på naturbaserade lösningar. Agroforestry, trädjordbruk, är en av dem som redan praktiseras av småskaliga bönder på många håll i världen, och som nu behöver implementeras i större skala. Här trädjordbruk i Kisumu, Kenya. (Foto: Elin Larson). Läs mer…