FORSKNING | Varför gener verkar flytta på sig – ny kunskap om evolutionen

• GENETIK • Evolutionen | SNAP-hypotesen / Mutationer / Uppsala universitet (Uu) >> Forskare vid Uppsala universitet föreslagit ett tillägg till evolutionsteorin som kan förklara hur och varför gener förflyttar sig på kromosomer. Hypotesen, som forskarna kallar SNAP-hypotesen, presenteras i den vetenskapliga tidskriften PLOS Genetics. Livet på jorden börjades för nästan fyra miljarder år sedan Läs mer…

Uu: Ny matematisk modell visar hur livets huvudgrupper uppstår i evolutionen

• FORSKNING & VETENSKAP • LIVET | Forskning / Evolutionen / Uppsala universitet (Uu) >> Forskare vid Uppsala universitet och University of Leeds presenterar nu en matematisk modell av mångfalden i livets utvecklingshistoria. Modellen fördjupar kunskapen om hur nutidens organismgrupper har uppkommit och ger ett svar på Darwins ”förhatliga gåta” om blomväxternas ursprung. Forskningen publiceras Läs mer…

SLU: Så bör EU reformera sin GMO-lagstiftning

• FORSKNING • EU:s lagstiftning | Genmodiefierade organismer / Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) >> Ett tvärvetenskapligt team av forskare har genomfört en omfattande analys som pekar på hur detaljer i EU:s lagtexter kring genetiskt modifierade organismer (GMO) kan eller bör uppdateras. Det handlar om att göra lagen mer innovationsvänlig och förutsägbar. GMO-lagstiftningen har trettio år på Läs mer…

Uu: Onlinespel kan fungera som ”vaccin” mot fake news över gränser

• VETENSKAP • FORSKNING | Gaming / Bad News / Uppsala universitet (Uu) Illustrationsbild >> Spelet Bad News som tagits fram för att göra spelaren bättre på att avslöja falska nyheter och desinformation fungerar i Sverige och andra länder. Det visar en ny vetenskaplig studie från universiteten i Uppsala och Cambridge. Utvärderingen visar att spelarna Läs mer…

Ny metod för att studera små och komplicerade organismer

• FORSKNING • VETENSKAP | Mikroorganismer / Uppsala universitet (Uu) >> Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat ett nytt sätt att studera mikroorganismer. Den nya metoden gör det möjligt att utifrån väldigt lite material få en överblick över hela organismens DNA. I studien har forskarna använt sporer från en särskild svamp de studerar men metoden Läs mer…