Luthagsgården flyttar och blir Luthagens vårdcentral

>> Som UM Luthagsnytt berättar om i nr. 1, 2019 så flyttar Luthagsgården i mitten av april till nya och mer ändamålsenliga lokaler på Geijersgatan 8. De nya lokalerna är mer funktionella och samlar alla medarbetare på ett och samma plan. Samtidigt passar verksamheten på att byta namn till Luthagens vårdcentral. Det var 1994 som Läs mer…

Centrum för medicinsk tandvård invigt i gamla Seminariet

>> På fredagen (29 mars) invigdes Folktandvårdens specialistklinik Centrum för medicinsk tandvård i Seminariet. Kliniken är en satsning på tillgänglig för vård av patienter med ett större omvårdnadsbehov och för de äldre som behöver den mobila tandvården. Folktandvården gör en historisk utbyggnad genom att flytta Centrum för medicinsk tandvård till ett eget ombyggt våningsplan i Läs mer…

Grön omsorg – nya former av omvårdad

>> Hur ska framtidens omvårdnad se ut? I fler och fler länder i Europa växer grön omsorg – vård och omsorg på lantbruk och i terapiträdgårdar – fram som ett komplement till traditionella verksamheter. I Norge och Nederländerna finns en väl fungerande organisatorisk struktur för grön omsorg på lantbruk, men så är ännu inte fallet Läs mer…

Nya rön om narkolepsi och Pandemrix

>> Ärftliga faktorer kan öka risken att få en svår ovanlig biverkan. Detta studeras systematiskt i det nationella projektet Swedegene, ett samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska institutet och Läkemedelsverket, som har sitt säte vid Uppsala universitet. En av de svåra biverkningar som studeras är narkolepsi. En ny studie, som publiceras i EBioMedicine, visar att flera Läs mer…