VÅRD | Psykiatrin satsar på digitala brukarråd

• TEKNIK • VIDEOVÅRDSMÖTEN | PSYKIATRI / Akademiska sjukhuset i Uppsala (UAS) — Illustrationsbild. — >> Coronapandemin har satt fart på digitaliseringen inom sjukvården. På Akademiska sjukhuset är psykiatrin den verksamhet där videovårdmöten ökat mest, från nio i februari till 1404 i april. Nu har det också varit premiär för digitala möten med brukarråd. – Vi Läs mer…

COVID-19 | Event med fler än 500 personer ställs in • Besöksförbud på vårdavdelningar i C län

• SJUKVÅRD • SMITTA | Coronavirus / Akademiska sjukhuset (UAS) / Enköpings lasarett / Region Uppsala >> Allmänna sammankomster med mer än 500 personer bör tills vidare inte få hållas, skriver Folkhälsomyndigheten i en hemställan till regeringen. Eftersom det finns tecken på att covid-19 sprids i det svenska samhället är det nu läge att, som Läs mer…

(UAS): Fördelar med regional syndromenhet presenterades på temadag om sällsynta diagnoser

• VÅRD • SAMHÄLLE | Missbildningssyndrom / Akademiska sjukhuset i Uppsala (UAS) Vid syndromenheten vid Akademiska barnsjukhuset följer man drygt 200 barn med olika sällsynta missbildningssyndrom. Under temadagen den 28 mars beskrevs fördelar och utmaningar i vård och stöd för patientgrupperna. >> Dysmeli, Huntingtons sjukdom och olika missbildningssyndrom är några exempel på sällsynta diagnoser. Fredagen Läs mer…

VÅRD | Förlossningen på Akademiska ökar samvård av mamma och barn

• FÖRLOSSNINGSVÅRD • BB | Anknytning / Akademiska sjukhuset i Uppsala (UAS) BILDEN: Initialt andningsstöd inne på förlossningssalen har införts på Akademiska. (Foto: Akademiska sjukhuset – UAS). >> Forskning visar att det finns många fördelar med att vårda nyfödda hud mot hud. Det är bland annat positivt för temperaturreglering, näringsintag, amning och andra parametrar. I Läs mer…

UNDERSÖKNING: Drygt 8 av 10 är nöjda med primärvården i Uppsala län

• PRIMÄRVÅRDEN • ENKÄT | Region Uppsala  Illustrationsbild. >> Drygt 8 av 10 patienter i Uppsala län har ett positivt intryck av den vård och behandling de får när de besöker primärvården. Uppsala län ligger något över rikets snitt inom de flesta av undersökningens dimensioner, och får också något bättre resultat än förra gången undersökningen Läs mer…