VÅRA STADSDELAR | Kvarngärdet fortsätter att utvecklas

• STADSPLANERING • Kvarngärdet |Nybyggnation /Uppsala kommun (Uk) Så här skulle det kunna se ut utmed Vattholmavägen med Råbyvägen och city tillryggalagt. >> Området Kvarngärdet fortsätter att utvecklas. I korsningen av Råbyleden och Vattholmavägen, nära Kapellgärdet, planerar vi för bostäder, studentlägenheter, förskolor och verksamheter. Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att ställa

VÅRA STADSDELAR | Granskning av detaljplan för Torbjörns torg

• STADSPLANERING • Svartbäcken | Nybyggnation / Kvarteret Sigbjörn / Uppsala kommun (Uk) Uppsala kommun om sina planer för Torbjörns torg: >> Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att ställa ut den nya detaljplanen för Torbjörns torg i Svartbäcken (kvarteret Sigbjörn) för granskning. Syftet är att göra det möjligt att bygga bostäder

VÅRA STADSDELAR | Detaljplanen för framtidens Börjetull är nu godkänd

• STADSPLANERING • ”Norra Luthagen” | Nybyggnation / Uppsala kommun (Uk) >> Uppsala kommun om sina planer för Börjetull: Ytterligare en del av industriområdet Börjetull, i de södra delarna av Librobäck, ska omvandlas till en blandad stadsdel med bostäder, kontor och verksamheter. Förslaget till detaljplan för Börjetull är godkänt av