Två Uppsalaforskare i Sveriges unga akademi

| FORSKNING / SVERIGES UNGA AKADEMI / UA UNIVERSITET | >> Anna T. Danielsson, professor i didaktik och Ylva Söderfeldt, biträdande universitetslektor i idé- och lärdomshistoria, är två av åtta nya ledamöter i Sveriges unga akademi. I Sveriges unga akademi samlas yngre forskarna som är verksamma vid svenska lärosäten. I samband med akademins årsmöte i Läs mer…

Ny forskning från Uu om spädbarn och autism

| FORSKNING / AUTISM / UPPSALA UNIVERSITET | >> Normalt sett använder både spädbarn och deras föräldrar flera beteenden för att dela med sig av sina upplevelser, som när ett barn följer sin förälders blick och upptäcker ett flygplan på himlen. En ny studie visar att spädbarn som senare diagnostiseras med autism, precis som andra Läs mer…

Generna påverkar valet att skaffa hund

| GENETIK / MÄNNISKAN OCH HUNDEN | >> En grupp svenska och brittiska forskare har i en ny studie undersökt ärftlighet och hundägande med hjälp av över 35 000 tvillingpar från Svenska Tvillingregistret. Resultaten visar att en persons gener har stort inflytande över valet att skaffa hund. Generna verkar stå för mer än halva förklaringen Läs mer…

Ny metod att studera materia och antimateria i universum

| FORSKNING / RYMDEN / ANTIMATERIA | >> Uppsalaforskare har utvecklat en ny metod som gör det möjligt att studera skillnader mellan materia och antimateria i universum. De har därefter även i ett internationellt samarbete kunnat visa att metoden fungerar. I den experimentella studien, som publiceras i Nature Physics, har Uppsalaforskarna för första gången kunnat Läs mer…

Kristallkulor i alunskiffern kan tyda på isbildning i tropiskt hav

| FORSKNING / NATUR / HISTORIA | >> När alunskiffer bildades för ungefär 480 miljoner år sedan har tidigare forskning visat att det var växthusklimat i Sverige, med vattentemperaturer kring 40 grader Celsius. Men det finns indikatorer på att temperaturen på havsbotten var nära fryspunkten. De här fynden kan leda till att man måste omvärdera Läs mer…