FORSKNING | Jonisation av vatten; en ultrasnabb historia om hur radikaler bildas

• VATTEN • Kemiska processer | Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet (Uu) BILDEN: Röntgenstrålning fångar den ultrasnabba protonöverföringsreaktionen i joniserat vatten och ger upphov till hydroxylradikalen (OH) och hydroniumjonen (H3O+). >> I ett internationellt samarbete mellan forskargrupper i Sverige, USA, Singapore, Tyskland, Frankrike och Danmark har ett nytt steg tagits mot förståelse av Läs mer…

MEDICIN | Sömnbrist kan resultera i ökade nivåer av ämnen kopplade till Alzheimers sjukdom

• FORSKNING • Alzheimers sjukdom | Proteinet tau / Uppsala universitet (Uu) >> I en ny mindre studie har forskare sett att när unga, friska deltagare utsattes för en natts vakenhet uppvisade de högre blodnivåer av proteinet tau än då de sovit som vanligt. Tau utgör en markör för Alzheimers sjukdom och resultaten kan tyda Läs mer…

HISTORIA | Vikingar reste runsten av rädsla för klimatkatastrof

• VIKINGATIDEN • Östergötland | Klimatoro / Runsten / Rökstenen / Uppsala universitet (Uu) >> Flera uttryck på Rökstenen – världens mest kända vikingatida runsten – antyder att inskriften handlar om strider och forskare har i över hundra år försökt koppla inskriften till krigiska bragder. Tack vare ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt kan en ny tolkning nu publiceras. Läs mer…

FORSKNING | Smart algoritm hittade möjlig framtida behandling för barncancer

• MEDICIN • Cancer | Neuroblastom / Datoralgoritmer / Uppsala universitet (Uu) >> Forskare vid Uppsala universitet har med hjälp av en datoralgoritm identifierat en ny lovande behandling mot sjukdomen neuroblastom, en nervcancer hos barn som kan vara livshotande. Upptäckten som beskrivs i det senaste numret av vetenskapstidskriften Nature Communications kan på längre sikt leda till Läs mer…

NY AVHANDLING: Rasism formas utifrån samhällsklass

• RASISM • SAMHÄLLE | sociologi / Uppsala universitet (Uu)  >> Bilden av arbetarklassen som mer rasistisk än medelklassen problematiseras i en ny avhandling i sociologi vid Uppsala universitet. Det som skiljer klasserna åt är att rasismen uttrycks och visas på olika sätt beroende på vilken klass man tillhör. – I stället för att prata Läs mer…