Universitetet och kommunen samarbetar om hållbar samhällsutveckling

• SAMARBETE • Samhälle | Uppsala kommun (Uk) / Uppsala universitet (Uu) >> Frågor som segregation, brister på bostadsmarknaden och ojämlikhet mellan olika geografiska områden är både viktiga forskningsfrågor och centrala utmaningar för samhällsplaneringen. Uppsala universitet och Uppsala kommun ingår nu ett nytt samarbete som kommer att stärka och utveckla universitetets forskning om hållbar social Läs mer…

Fyra av årets Nobelpristagare föreläser vid Uppsala universitet

• NOBELFÖRELÄSNINGAR • Uppsala | Luciadagen / Ekonomikum / Uppsala universitet (Uu) M. Stanley Whittingham och Michel Mayor föreläser i Uu:s aula medan Abhijit Banerjee och Esther Duflo gör detsamma på Ekonomikum. >> En nobelpristagare i kemi, en i fysik och två ekonomipristagare besöker Uppsala universitet den 13 december och föreläser om forskningen som ledde Läs mer…

Ny kunskap om sångfåglars evolution

• DJUR & NATUR • Sångfåglar | Ny kromosom / Uppsala universitet BILDEN: Zebrafinkar >> En internationell forskargrupp ledd av Alexander Suh vid Uppsala universitet har sekvenserat en kromosom i zebrafinkar som kallas ”germline restricted chromosome” eller GRC. Denna kromosom finns bara i könsceller, celler som innehåller genetisk information som förs vidare till nästa generation. Läs mer…

Social klass och kön påverkar valet att läsa främmande språk

• GRUNDSKOLA • Ny avhandling | SPRÅKSTUDIER / Uppsala universitet >> Fler elever än någonsin läser ett främmande språk utöver engelska i grundskolan. Men språkstudierna är ojämlikt fördelade efter kön och social klass och dessutom finns regionala skillnader. Det visar en ny avhandling i utbildningssociologi från Uppsala universitet. Den övre medelklassens studiestarka döttrar är de Läs mer…

Ny forskningsapp för gravida och nyförlösta

• FORSKNING • Graviditet | Studie / Akademiska sjukhuset >> Via en ny app, Mom2B, inbjuds gravida och nyförlösta kvinnor att medverka i en ny nationell forskningsstudie om perinatal hälsa, ledd från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Syftet är att tidigt kunna identifiera högriskgrupper och på sikt förbättra kvinnornas hälsa. ­– Som deltagare får man information, och vid behov stöd Läs mer…