Stenålderns europeiska megalitgravar var familjegravar

>> Människorna som begravdes i stenålderns megalitgravar/ stenkammarsgravar var nära släkt med varandra. Det har en internationell forskargrupp ledd från Uppsala universitet slagit fast efter att ha undersökt gravar på Gotland och Irland och i Skottland. Släktskapsbanden kunde spåras längre än tio generationer. Forskningsresultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften PNAS. Kunskapen om jordbruk och Läs mer…

99 livsmedelsinspektioner med handhygien i fokus

>> Den 10 april genomförde Uppsala kommun livsmedelsinspektioner på 99 restauranger och andra serveringar. En av de saker som kontrollerades var tillgången på den, för livsmedelshanteringen, så viktiga möjligheten till handtvätt. Av de besökta verksamheterna hade 88 procent tillräckliga handtvättsmöjligheter. – Det är glädjande att nästan 90 procent av de besökta livsmedelsföretagen uppfyller lagstiftningens krav. Läs mer…

Uppsala stiger i NKI-mätning om företagsservice

>> Betyget på Uppsala kommuns företagsservice ökar totalt sett. Det visar 2018 års NKI-mätning som görs i samarbete med Stockholms Business Alliance (SBA) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Uppsala stiger i undersökningen för andra året i rad. – Resultatet är glädjande och visar att vi är på rätt väg men också att vi behöver Läs mer…

FÖRELÄSNING: Varför påverkas vi av olika sorters musik?

MUSIKPSYKOLOGI | Uppsala universitet >> Uppsalaprofessorn Patrik Juslins nya bok Musical Emotions Explained bygger på tjugo års forskning med frågeställningen; vad är det som händer och påverkar oss när vi lyssnar till musik?”. Patrik Juslin, som arbetar vid Uppsala universitets institution för psykologi – i den s.k. ▻musikpsykologigruppen – bjuder fredagen den 12 april, kl. Läs mer…

Nytt släktträd för alla världens småfågelsfamiljer presenteras

Ett internationellt forskarteam med medverkan från Uppsala universitet och SLU har för första gången rekonstruerat livets träd för alla världens cirka 140 tättingfamiljer. Tättingarna omfattar fler än 6000 arter och utgör den i särklass största fågelgruppen. Till tättingar räknas alla ”småfåglar”, såsom mesar, trastar och finkar, liksom kråkfåglar. Studien är baserad på en stor mängd Läs mer…