UNDERSÖKNING: Drygt 8 av 10 är nöjda med primärvården i Uppsala län

• PRIMÄRVÅRDEN • ENKÄT | Region Uppsala  Illustrationsbild. >> Drygt 8 av 10 patienter i Uppsala län har ett positivt intryck av den vård och behandling de får när de besöker primärvården. Uppsala län ligger något över rikets snitt inom de flesta av undersökningens dimensioner, och får också något bättre resultat än förra gången undersökningen Läs mer…

Ingen licensjakt på lodjur i Uppsala län under nästa år

• DJUR & NATUR • Licensjakt | LODJUR / Länsstyrelsen i Uppsala län >> Länsstyrelsen i Uppsala län kommer inte att tillåta licensjakt efter lodjur under 2020. Inventeringen av lodjur visar att det finns för få lodjur i länet för att det ska bli aktuellt med licensjakt. Lodjuret är fridlyst och får endast jagas under Läs mer…

I fredags skrev 30 viktiga aktörer i länet under hållbarhetslöften för klimatet

• KLIMAT & MILJÖ • Gemensam satsning | Länsstyrelsen i Uppsala län Alla de undertecknande aktörerna samlade med landshövding Göran Enander i mitten. >> Länsstyrelsen har under hösten uppmanat samhällsviktiga aktörer – region, kommuner, företag och olika organisationer – att anta hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan. I fredags skrev 30 av länets aktörer under löften vid en Läs mer…

Uk deltar i den stora kärnkraftsövningen Havsörn 2019

• UPPSALA LÄN • Kärnkraft | Övning / Uppsala kommun (Uk) / Länsstyrelsen i Uppsala län >> Havsörn 2019 består av flera delövningar mellan 16 oktober och 3 december. Huvudövningen sker 23-24 oktober och pågår i 36 timmar. Genom att delta med olika delar av verksamheterna i alla delar av övningen stärker vi kommunens krisberedskap Läs mer…

Dags att inventera länets vargar och lodjur 2019/2020

• DJUR & NATUR • Inventering | Lodjur / Varg / Länsstyrelsen i Uppsala län >> I tisdags (1 oktober, red) inleddes säsongen för att inventera varg och lodjur i Uppsala län. Länsstyrelsens uppdrag är att fastställa hur många djur som finns av respektive art i länet. För att få ett så tillförlitligt resultat som Läs mer…