Uppsala kommun tar helhetsgrepp på fritidshem

>> Uppsala kommun anordnar inspirations- och utbildningsdagar för sina 500 medarbetare i kommunala fritidshem. Syftet är att lyfta deras viktiga arbete med att stimulera elevers lärande och främja social gemenskap och allsidiga kontakter med jämnåriga och vuxna. De två halvdagarna äger rum på Uppsala Konsert & Kongress den 26 april och den 3 maj. Bland Läs mer…

97 procent känner sig trygga när barnet är på förskolan

>> Hela 57,8 procent, så hög blev årets svarsfrekvens på den föräldraenkät som Uppsala kommun skickade ut till 11 799 vårdnadshavare i februari. Det är två procent bättre än 2018. Enkäten gällde barn både i fristående och kommunala förskolor i Uppsala kommun. 97 procent känner sig trygga när barnet är på förskolan och lika många Läs mer…

Gottsunda ledande del i Uppsalas utveckling

>> Uppsala kommun har godkänt ett planprogram för Gottsunda. Programmet innebär minst 5000 nya bostäder, nya arbetsplatser, parker och torg samt ett nytt stadsstråk med spårväg. Området står inför en omfattande utveckling där Gottsunda ska bli en stadsnod för södra Uppsala. – Det finns otroligt stor potential i Gottsunda och det ska vi ta hand Läs mer…

Uppsala stiger i NKI-mätning om företagsservice

>> Betyget på Uppsala kommuns företagsservice ökar totalt sett. Det visar 2018 års NKI-mätning som görs i samarbete med Stockholms Business Alliance (SBA) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Uppsala stiger i undersökningen för andra året i rad. – Resultatet är glädjande och visar att vi är på rätt väg men också att vi behöver Läs mer…

Uppsala kommun får pris för säkerhetsarbete

>> Uppsala kommun har tilldelats SKL:s pris för sitt arbete kring hot, hat och våld mot förtroendevalda. Priset delades ut i samband med Demokratidagen på Clarion Sign i Stockholm den 3 april. I början av 2017 genomförde Uppsala kommun en undersökning för att få en bild av förtroendevalda i Uppsalas utsatthet för hot, våld och Läs mer…