Ungdomens Hus flyttar till f.d. Karl-Johansgården

• UNGDOM • Nytt läge | Uppsala kommun (Uk) >> Kulturnämnden i Uppsala beslutade på sitt sammanträde den 12 december att Ungdomens hus får nya anpassade verksamhetslokaler. Detta efter att föreningen sagt ja till en flytt. I juni 2019 blev föreningen Ungdomens Hus presenterade möjliga alternativ för nya verksamhetslokaler och föreningen såg då att den Läs mer…

Uu i samverkansprojekt för sysslolösa ungdomar i Heby

• UNGDOMAR • Hemmasittare | Utanförskap / Heby kommun / Uppsala universitet >> En forskare vid Uppsala universitet vill i samarbete med Heby kommun hitta nya vägar för att hjälpa lite äldre ”hemmasittare” – ungdomar mellan 16 och 20 år som hamnat utanför samhället och varken går i skolan eller har ett jobb. I ett Läs mer…

Ny webbfunktion mot psykisk ohälsa lanseras

• BARN • Psykisk ohälsa | Ny webbsida / Akademiska sjukhuset >> Via webbsidan Snorkel kan barn, ungdomar och föräldrar få lättillgänglig egenvård vid psykisk ohälsa. Sedan starten 2005 har sidan kompletterats med en app med övningar och information som kan användas i krissituationer. Nu lanseras en interaktiv funktion där man kan lära sig om Läs mer…

Gymnasiemässa 14 november på Fyrishov

• GYMNASIET • Ungdom | Utbildning / Uppsala kommun (Uk) >> Den 14 november anordnas årets gymnasiemässa på Fyrishov för alla som ska välja gymnasium nästa år. Uppsalas gymnasieskolor, både de kommunala och de fristående, presenterar sitt utbud tillsammans med gymnasieskolorna i Tierp och Östhammar. Gymnasiemässan är öppen 9.00–19.00 på Fyrishov i hallarna C och Läs mer…

Uppsala kommun fokuserar på barns plats i stadsplaneringen vid Uppsala Health Summit

• SAMHÄLLE • BARN | Uppsala Health Summit / Uppsala kommun >> Det internationella toppmötet Uppsala Health Summit 8–9 oktober fokuserar på barn och ungas livsmiljö. Tillsammans med forskare och företrädare för den privata sektorn, hälso- och sjukvård, internationella organisationer och frivilligorganisationer från hela världen, kommer Uppsala kommun delta och samtala om utveckling inom hållbara Läs mer…