Terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv

| NATUR / ALLEMANSRÄTTEN / TERRÄNGKÖRNING | Studien utgörs av en kunskapssammanställning i fyra delar och utgör bland annat ett underlag till den pågående statliga utredningen En hållbar terrängkörning. Stora lokala effekter av terrängkörning – men forskning saknas Syftet med studien är att tydliggöra den påverkan som terrängkörning har på djur, natur och friluftsliv. Naturvårdsverket konstaterar Läs mer…