Blott 20% av jordbruksmarken brukas ekologiskt

| JORDBRUK / MILJÖ / EKO | >> 2018 brukades 609 100 hektar av Sveriges jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder. Jämfört med 2017 var det en ökning med 31 900 hektar, eller närmare 6 procent. I regeringens handlingsplan för den svenska livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk 2030. År 2018 Läs mer…

2018 blev ett bra år för allmännyttan Uppsalahem

| BOSTAD / HYRESRÄTTER / STATISTIK 2018 | >> Fjolåret blev ett bra år för oss, det konstaterar Uppsalahem i ett pressmeddelande och fortsätter:Det ekonomiska resultatet för 2018 ligger i nivå med föregående år, koncernens resultat efter finansiella poster är 275 (286) mkr och omsättningen ökar till 1386 (1334) mkr. Antalet påbörjade bostäder blev 133 Läs mer…

Uppsala bästa kommun – igen

>> Uppsala rankas högst av alla i tidningen Dagens samhälles ranking över vilka kommuner som bäst uppnår Agenda 2030. – Det här är jätteroligt! Vi jobbar mycket med att inkludera de globala målen i kommunens verksamhet och det känns väldigt bra att det ger resultat, säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande. Anledningen till att Uppsala vinner Läs mer…

Rekordmånad för Uppsala Bostadsförmedling

>> April blev en bra månad för såväl bostadsförmedlingen som våra bostadssökande. De 619 bostäder som förmedlades resulterade i nytt rekord för verksamheten och innebar samtidigt att lika många personer och familjer tecknade avtal för ett nytt hem. Under månaden som gick var det framförallt vanliga bostäder ur det befintliga bostadsbeståndet och nyproduktionsbostäder som bidrog Läs mer…

WWF-rapport: Ökat skydd av Arktis krävs när isen smälter och sjöfarten ökar

>> Den ökade försurningen av havsvattnet, färre vildrenar och fler konflikter mellan människor och isbjörnar är några exempel på konsekvenserna av de snabba klimatförändringarna i Arktis. Enda sättet att stoppa den utvecklingen är om de åtta länderna i Arktiska rådet själva ändrar inriktning. Det visar WWFs nya rapport som granskar ländernas agerande i Arktisområdet. De Läs mer…