EKONOMI | Uppsalas universitet är ekonomiskt välskötta

• BUDGETUNDERLAG • Universitet | Sveriges lantbruksuniversitet (SLU / Uppsala universitet (Uu) / Uppsalamagasinet Luthagsnytt I veckan som gick presenterade vår stads två stora universitet sin ekonomi. Och det ser bra ut, att döma av uppgifter de båda lärosätena har delgivit media:  • >> UPPSALA UNIVERSITET: Uppsala universitets årsredovisning som fastställdes av konsistoriet idag visar Läs mer…

SLU: Så bör EU reformera sin GMO-lagstiftning

• FORSKNING • EU:s lagstiftning | Genmodiefierade organismer / Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) >> Ett tvärvetenskapligt team av forskare har genomfört en omfattande analys som pekar på hur detaljer i EU:s lagtexter kring genetiskt modifierade organismer (GMO) kan eller bör uppdateras. Det handlar om att göra lagen mer innovationsvänlig och förutsägbar. GMO-lagstiftningen har trettio år på Läs mer…

VETENSKAP | Inga enkla svar om framtidens problem med skadeinsekter

• FORSKNING • Entomologi | Skadeinsekter / Stockholms universitet / Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) BILDEN: Fjällhöstmätaren har brett ut sig i takt med att klimatet blivit mildare och det är en av förklaringarna till att mer fjällbjörkskog angrips. >> Samtidigt som vissa trender tyder på att insekterna blir färre finns en utbredd oro att problemen med skadeinsekter Läs mer…

SLU: Svenska kråkfåglar bär ofta på campylobacter

• SMITTA • Campylobacter | Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) >> I en nypublicerad artikel konstaterar forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och SLU att 82 procent av undersökta kråkfåglar från Sverige bar på campylobacter. Trots detta verkar det ändå vara ovanligt att just kråkfåglar sprider smittan till människor. I studien har forskarna undersökt kråkfåglar (kaja, Läs mer…

UPPSALA | Uk och SLU tecknade samverkansavtal

•MILJÖ • Partnerskap | Sveriges lantbruksuniversitet / Uppsala kommun (Uk) –>> Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala kommun (Uk) har tecknat avtal om partnerskap med syfte att utveckla universitetets vitalitet, Uppsala kommun som organisation och samhället i stort. Bilden visar när avtalet undertecknades tidigare idag (den 6 februari) av kommunalrådet Erik Pelling och SLU:s rektor Maria Läs mer…