Ny diagnosmetod möjliggör mer individuell behandling vid SLE

| FORSKNING / SJUKDOMAR / FRAMSTEG | >> Vissa personer med den autoimmuna sjukdomen SLE drabbas av livshotande inflammation i njurar och hjärna, medan andra främst får hud- och ledproblem. En forskargrupp i Uppsala har utvecklat en ny metod som gör det möjligt att redan vid diagnos förutsäga prognos och sjukdomsförlopp. Detta förbättrar möjligheterna att Läs mer…

Blockering kan minska spridning av cancermetastaser

| MEDICIN / FORSKNING / CANCER | >> Nästan nittio procent av alla dödsfall i cancer beror på att tumören har spridit sig. En studie från Uppsala universitet visar att en process som gör att cellerna kan sprida sig underlättas av nybildning av ribosomer, de komponenter i cellen där proteiner produceras. Resultaten öppnar för ett Läs mer…

Nyupptäckt mekanism kan leda till förbättrad blodsockerkontroll

| MEDICIN | >> Många diabetespatienter har inte bara problem med sitt insulin utan även med frisättningen av hormonet glukagon. Forskare vid Uppsala universitet har nu upptäckt en reglermekanism som i förlängningen kan leda till nya möjligheter att förbättra blodsockerkontrollen hos dessa patienter. Forskningen presenteras i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia. Hormonet glukagon, som frisätts från Läs mer…

Sjukvården förbereder sig för valborgsfirande

>> Region Uppsalas sjukvårdsverksamheter förbereder sig nu inför valborgsfirandet i Uppsala. Ett sjukvårdsteam kommer att cirkulera i de välbesökta områdena, ungdomsmottagningarna delar ut kondomer och Akademiska sjukhuset ställer upp ett tält utanför akutmottagningen. Hälso- och sjukvården i Region Uppsala har förberett sig för att kunna bidra till ett säkert sista aprilfirande i Uppsala. Ett sjukvårdsteam Läs mer…

Färre patienter drabbas av trycksår efter särskild satsning

>> Andelen patienter som drabbas av trycksår när de vårdas på sjukhus har minskat kraftigt på ett år. Det visar ny statistik som presenteras idag. – Region Uppsala har arbetat systematiskt för att minska förekomsten av trycksår och nu ser vi resultatet av detta, säger Ann-Sofie Geschwindt, utvecklingsstrateg vid Region Uppsala. Idag offentliggjorde SKL, Sveriges Läs mer…