Uk ansöker om fler kameror i city

• TRYGG & SÄKER • CITY | Brottsbekämpning / Kameraövervakning / Uppsala kommun (Uk) >> Sedan några år tillbaka har Uppsala kommun (Uk) satt upp kameror på stan för att hjälpa polisens brottsbekämpning. Nu har kommunen ansökt om att få sätta upp fler kameror i city, på Dragarbrunnsgatan och vid Resecentrum. Placeringen av kamerorna har Läs mer…

NY AVHANDLING: Rasism formas utifrån samhällsklass

• RASISM • SAMHÄLLE | sociologi / Uppsala universitet (Uu)  >> Bilden av arbetarklassen som mer rasistisk än medelklassen problematiseras i en ny avhandling i sociologi vid Uppsala universitet. Det som skiljer klasserna åt är att rasismen uttrycks och visas på olika sätt beroende på vilken klass man tillhör. – I stället för att prata Läs mer…

Universitetet och kommunen samarbetar om hållbar samhällsutveckling

• SAMARBETE • Samhälle | Uppsala kommun (Uk) / Uppsala universitet (Uu) >> Frågor som segregation, brister på bostadsmarknaden och ojämlikhet mellan olika geografiska områden är både viktiga forskningsfrågor och centrala utmaningar för samhällsplaneringen. Uppsala universitet och Uppsala kommun ingår nu ett nytt samarbete som kommer att stärka och utveckla universitetets forskning om hållbar social Läs mer…

Minskad kontanthantering skapar ojämlikhet enligt ny rapport

• SAMHÄLLE • Kontanter — digitala tjänster | Seniorer / Funktionsnedsättning / Länsstyrelsen i Uppsala län >> I tisdags (läs 3 december) presenterade landets länsstyrelser rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019”. I den konstateras att tillgången på betaltjänster i Uppsala län än så länge i stort är god, men att minskad kontanthantering framför allt drabbar Läs mer…

VÅRA STADSDELAR | Granskning av detaljplan för Torbjörns torg

• STADSPLANERING • Svartbäcken | Nybyggnation / Kvarteret Sigbjörn / Uppsala kommun (Uk) Uppsala kommun om sina planer för Torbjörns torg: >> Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att ställa ut den nya detaljplanen för Torbjörns torg i Svartbäcken (kvarteret Sigbjörn) för granskning. Syftet är att göra det möjligt att bygga bostäder och funktionella butikslokaler som passar Läs mer…