Region Ua:s årsredovisning för 2018 får svagt godkänt

| EKONOMI | >> Region Uppsala gjorde under 2018 ett plusresultat på 58 miljoner kronor, vilket är 112 miljoner kronor sämre än det budgeterade överskottet på 170 miljoner kronor. Det framgår av årsredovisningen. Akademiska sjukhuset gjorde ett negativt resultat på minus 377 miljoner kronor. Underskottet beror främst på resurs- och kapacitetsproblem inom sjukhuset, som beror Läs mer…

Sjukvården förbereder sig för valborgsfirande

>> Region Uppsalas sjukvårdsverksamheter förbereder sig nu inför valborgsfirandet i Uppsala. Ett sjukvårdsteam kommer att cirkulera i de välbesökta områdena, ungdomsmottagningarna delar ut kondomer och Akademiska sjukhuset ställer upp ett tält utanför akutmottagningen. Hälso- och sjukvården i Region Uppsala har förberett sig för att kunna bidra till ett säkert sista aprilfirande i Uppsala. Ett sjukvårdsteam Läs mer…

Färre patienter drabbas av trycksår efter särskild satsning

>> Andelen patienter som drabbas av trycksår när de vårdas på sjukhus har minskat kraftigt på ett år. Det visar ny statistik som presenteras idag. – Region Uppsala har arbetat systematiskt för att minska förekomsten av trycksår och nu ser vi resultatet av detta, säger Ann-Sofie Geschwindt, utvecklingsstrateg vid Region Uppsala. Idag offentliggjorde SKL, Sveriges Läs mer…

Region Uppsala stödjer inflyttade skribenter

>> Region Uppsala deltar som en av tre regioner i projektet Kollega till kollega som drivs av Reportrar utan gränser. Det ska ge journalister och författare från andra länder möjlighet att fortsätta arbeta i sitt nya hemland. Projektet Kollega till kollega ska sätta deltagarna i kontakt med kollegor som redan är etablerade i Sverige. De Läs mer…

Region Ua, Kulturnämnden: Årets unga kulturstipendiater har utsetts

>> Kulturnämnden vid Region Uppsala har vid sitt sammanträde den 25 mars utsett 2019 års mottagare av Kulturstipendier för unga. Region Uppsalas kulturstipendier för unga är avsedda att stödja och uppmuntra ungdomars insatser inom olika konstområden som litteratur, film, dans, konst, musik och teater. Stipendiet kan både sökas av ungdomar och stipendiater kan bli föreslagna. Läs mer…