Regionbussar föreslås fortsätta stanna vid viktiga hållplatser i Enköping

• KOLLEKTIVTRAFIK • BUSS | Enköping / Region Uppsala >> Regionbussarna föreslås fortsätta att trafikera vissa centrala hållplatser i det nya linjenätet i Enköping. Det står klart efter att Region Uppsala tagit del av synpunkterna på förslaget som skickades på remiss under hösten. _ Hösten 2019 presenterade Region Uppsala förslag på nytt linjenät för stadstrafiken Läs mer…

Punktlighet viktigast för tågresenärer

• ENKÄT • Tågresande | Miljö / Transportstyrelsen >> Punktlighet toppar listan när resenärer tillfrågas vad som är viktigast när de reser med tåg. Därefter följer säkerhet och tillgång till sittplats. Att tåget är ett bra miljöval tycks däremot inte vara särskilt viktigt för resenärerna. Transportstyrelsen undersöker återkommande tågresenärernas syn på järnvägsmarknaden. Årets undersökning visar att resenärerna Läs mer…

Stockholm Centralstation rustas för framtiden

• STHLM C • Pendlare | Ombyggnation / Trafikverket >> I morgon (måndag 4 november) börjar Trafikverket rusta upp delar av Sveriges största järnvägsstation; Stockholm Central. Målet är att skapa en attraktiv, funktionell och tillgänglig station. Allt för att möta morgondagens resenärer, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. Stockholm Central, en av Nordens mest trafikerade järnvägsstationer, Läs mer…

Fler pendlarparkeringar planeras i Uppsala kommun

| UPPSALA KOMMUN / PENDLING / PARKERING | >> Nu kommer snart fler pendlarparkeringar på plats. Kommunstyrelsen har idag antagit en riktlinje för pendlarparkeringar. Gatu- och samhällsmiljönämnden har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för prioritering, planering och byggande av pendlarparkeringar. En pendlarparkering blir klar i Storvreta redan under hösten och en i Läs mer…