Terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv

| NATUR / ALLEMANSRÄTTEN / TERRÄNGKÖRNING | Studien utgörs av en kunskapssammanställning i fyra delar och utgör bland annat ett underlag till den pågående statliga utredningen En hållbar terrängkörning. Stora lokala effekter av terrängkörning – men forskning saknas Syftet med studien är att tydliggöra den påverkan som terrängkörning har på djur, natur och friluftsliv. Naturvårdsverket konstaterar Läs mer…

Upphittade djurungar sällan övergivna av sina föräldrar

| DJUR & NATUR / SÅ GÖR DU |    >> Fågelungar, älgkalvar, rådjurskid och harungar. Såhär på försommaren är det inte ovanligt att man kan stöta på vilda, till synes övergivna, djurungar ensamma i naturen. Undvik att störa dem, de är mycket sällan övergivna av sina föräldrar. På våren och försommaren kan man träffa Läs mer…