SVERIGE | Ny klimatstatistik visar på oförändrade utsläppsnivåer

SVERIGE | KLIMAT / UTSLÄPP / NATURVÅRDSVERKET >> Kvartalsstatistik används för att ge en tidig uppskattning av utsläppen av växthusgaser. Resultatet för det första kvartalet 2019 visar att utsläppen i Sverige är oförändrade (+0,2 procent) jämfört med det första kvartalet 2018. En viss minskning skedde inom el- och fjärrvärmesektorn, medan utsläppen från industrin och transportsektorn Läs mer…

Upplev naturen på hemmaplan – i helgen firas Lokala naturvårdens dagar i hela landet

SVERIGE | NATURUPPLEVELSER / LONA-DAGARNA 2019 / HEBY / KNIVSTA >> Picknick i ädellövskog, lära sig om trollsländor och dykarbaggar, håva i bäcken, värma sig vid lägerelden, lära sig hur en våtmark fungerar, kunskaper om harr och harrfiske, insektssafari och vandring på led är några av de aktiviteter som erbjuds i helgen. Lokala naturvårdens dagar är till för att Läs mer…

Terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv

| NATUR / ALLEMANSRÄTTEN / TERRÄNGKÖRNING | Studien utgörs av en kunskapssammanställning i fyra delar och utgör bland annat ett underlag till den pågående statliga utredningen En hållbar terrängkörning. Stora lokala effekter av terrängkörning – men forskning saknas Syftet med studien är att tydliggöra den påverkan som terrängkörning har på djur, natur och friluftsliv. Naturvårdsverket konstaterar Läs mer…

Upphittade djurungar sällan övergivna av sina föräldrar

| DJUR & NATUR / SÅ GÖR DU |    >> Fågelungar, älgkalvar, rådjurskid och harungar. Såhär på försommaren är det inte ovanligt att man kan stöta på vilda, till synes övergivna, djurungar ensamma i naturen. Undvik att störa dem, de är mycket sällan övergivna av sina föräldrar. På våren och försommaren kan man träffa Läs mer…