Besticktronen alltjämt aktuell i Pumphuset

| BESTICKTRONEN / UPPSALA VATTEN / AVFALL / GAMLA PUMPHUSET | >> Varje dag tar Uppsala Vatten bort hela 10 kilo bestick som (måste man förmoda) har hamnat i det insamlade matavfallet som kommer till biogasanläggningen. Det är 3,5 ton felsorterade bestick varje år. I vårvintras lät man på Uppsala Vatten bygga en tron av två Läs mer…

Nya fiskeregler längs kusten från Västernorrland till norra Uppsala län

| FISKE / LAGAR & REGLER / KUSTNÄRA FISKE / HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN (HaV) | >> Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya fiskeregler, från 1 september, längs kuststräckan från Västernorrland– till norra Uppsala län för att stärka kustnära bestånd. Beslutet har varit ute på remiss hos regionala intressenter. Reglerna syftar till att stärka bestånden av Läs mer…

Uppdatering från Naturskyddsföreningens Operation: Rädda bina

| SVERIGE-NATUR / POLLINERING / NATURSKYDDSFÖRENINGEN / OPERATION. RÄDDA BINA | Något som engagerat oss på UM Luthagsnytts redaktion de senaste åren är våra pollinerares (bina, humlor m.m.) alltmer utsatta situation. Vi har i tidigare nummer av såväl pappersutgåvan som webb-motsvarigheten visat på hur du som enskild kan göra skillnad för vår framtida flora och Läs mer…

Skaffa dig koll på var fisken kommer ifrån

| HÄLSA / KOST / FISK / LIVSMEDELSVERKET | >> Strömming och andra feta fiskar kan ingå i många läckra rätter på midsommarbordet, men är inte lika nyttigt för alla. Barn, unga och kvinnor i barnafödande ålder bör inte äta för mycket av vissa fiskar. I fisk finns till exempel omega-3-fetter, D-vitamin, jod och selen, Läs mer…

Terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv

| NATUR / ALLEMANSRÄTTEN / TERRÄNGKÖRNING | Studien utgörs av en kunskapssammanställning i fyra delar och utgör bland annat ett underlag till den pågående statliga utredningen En hållbar terrängkörning. Stora lokala effekter av terrängkörning – men forskning saknas Syftet med studien är att tydliggöra den påverkan som terrängkörning har på djur, natur och friluftsliv. Naturvårdsverket konstaterar Läs mer…