COVID-19 | Läkemedelsverket förbjuder två självtester för covid-19

• FARMACEUTIKA • SMITTA | Tester / FÖRBUD / Läkemedelsverket >> Läkemedelsverket har beslutat om marknadsförbud mot två självtester för covid-19 som har marknadsfört till svenska konsumenter. Testerna bedöms inte uppfylla de regler och krav som ställs i det medicintekniska regelverket. Självtester är medicintekniska produkter som regleras av svensk lagstiftning och gällande EU-direktiv. I likhet Läs mer…

Ingen fastställd koppling mellan ACE-läkemedel och försämrad prognos vid covid-19

• HÖGT BLODTRYCK • LÄKEMEDEL | Covid-19 / Läkemedelsverket • >> Läkemedelsverket uppmanar läkare och patienter att fortsätta behandlingen med ACE-hämmare och angiotensin-2-receptorblockare som används bland annat vid behandling av högt blodtryck. Det finns i dagsläget inga kliniska bevis för att läkemedel innehållande ACE-hämmare eller angiotensin-2-receptorblockare har en negativ påverkan på covid-19-infektion. Det finns teoretiska Läs mer…

MEDICIN | Förslag på studier för bästa möjliga användning av antibiotika

• ANTIBIOTIKARESISTENS • FARMACEUTIKA| Mediciner / Folkhälsomyndigheten Illustrationsbild. >> För att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens behöver vi ökad kunskap om hur man använder antibiotika på bästa sätt. Därför finns nu en sammanställning med vetenskapliga studier som är särskilt angelägna att göra. Förslagen är tänkta att stimulera forskning som direkt kan komma till praktisk nytta i Läs mer…

COVID-19 | Beredskapslicens beviljad med anledning av coronaviruset

• LÄKEMEDEL • SMITTA | Coronavirus / Remdesivir / Läkemedelsverket >> Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens för läkemedlet remdesivir. Läkemedlet är under utveckling men kan vara ett alternativ vid behandling av covid-19. Med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 (coronavirus) i världen finns ett behov av att snabbt hitta behandlingar och förebyggande medicinska åtgärder. En Läs mer…

MEDICINER | Unik kod avslöjar falska läkemedel

• DROGER •Farmaceutika | SÄKERHET / TRYGGHET / Koder / kontroll / Läkemedelsverket BILDEN: Så här ser 2D-koden på läkemedelsförpackningen ut. (Foto: E-vis.se) >> För ett år sedan infördes en unik kod på alla nya läkemedel inom EU för att hindra att förfalskningar når patienter. När en förpackning har lämnats ut på ett apotek spärras Läs mer…