Läkemedelsverket varnar för kvicksilver i sex hudblekande krämer

• VARNING! • KOSMETIKA | Hudblekning / Kvicksilver / Läkemedelsverket BILDEN: Den första av de sex aktuella krämerna. Resterande visas nedan (obs, utan inbördes rangordning). >> Efter att miljöinspektörer i Malmö vid kontroll i butik hittat hudkrämer som innehåller kvicksilver varnar Läkemedelsverket konsumenter från att köpa krämerna. Krämerna används för att bleka huden. Kvicksilver lagras Läs mer…

ACKIS | Automater ska ge bättre koll på läkemedel

• MEDICIN • Narkotikaklassade läkemedel | Säkerhet / Trygghet / Uppsala Akademiska sjukhus (UAS) Sjuksköterskorna Caroline Engström, thoraxintensiven, och Kajsa Lutti, centralintensiven, tränar på en testautomat. Efter årsskiftet ska läkemedelsautomater fasas in på 20 vårdavdelningar. >> Säkrare hantering av narkotikaklassade läkemedel. Det är främsta syftet med införandet av läkemedelsautomater på Akademiska sjukhuset. I dagarna har Läs mer…

ÅTERKALLANDE: Kontaktlinsen 1-Day Acuvue Moist for Astigmatism

• ÅTERKALLANDE • Kontaktlinser | Läkemedelsverket >> Tillverkaren Johnson & Johnson Vision Care, Inc., återkallar endagslinsen 1-Day Acuvue Moist for Astigmatism efter att främmande partiklar hittats på kontaktlinsens yta eller i blisterförpackningens vätska. Återkallandet gäller tre tillverkningsserier av kontaktlinsen. Användare uppmanas sluta använda produkten. Återkallandet gäller följande tillverkningsserier; 395749, 395750 och 395751. Serietillverkningsnumret (Lot) finns Läs mer…

Behandla levande huvudlöss med dimetikon

• RÅD • HUVUDLÖSS | Dimetikon / Läkemedelsverket >> Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendationer lyfter fram vikten av luskamning, kontaktspårning, information och behandling när levande löss hittats. Behandling ska i första hand göras med medicintekniska produkter innehållande dimetikon. Huvudlöss är vanligt förekommande och lever enbart i huvudhåret och på hårbotten. Det är vanligare att huvudlöss förekommer hos Läs mer…

Kraftig ökning av läkemedel till barn efter gratisreformen

• LÄKEMEDEL • Barn | Utvärdering reformår 2016 / Socialstyrelsen >> Reformen om kostnadsfria läkemedel till barn har fått ett brett genomslag. Andelen barn som hämtar ut läkemedel har ökat och antalet uttag av läkemedel har ökat med 22 procent justerat för befolkningstillväxten. Under reformåret 2016 ökade uttagen mer bland barn i familjer med lägre inkomster Läs mer…