KRISBEREDSKAP | Uppsala kommuns krisledningsnämnd är aktiverad

• COVID-19 • VIKTIG SAMHÄLLSINFORMATION | Smitta / Pandemi / Uppsala kommun (Uk) • >> Vid händelser som avviker kraftigt från det normala kan kommunen aktivera sin krisledningsnämnd. Det kan ske när man står inför en allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Syftet med krisledningsnämnden är att kunna hantera händelser som Läs mer…