UPPSALA | Digital omställning för att Uppsala ska nå målen

• IT-TEKNIK • KOMMUNIKATION | Digital infrastruktur / Uppsala kommun (Uk) >> Illustration: Pixabay — >> Kommunfullmäktige har antagit en ny policy för digital transformation som stakar ut riktningen för framtidens Uppsala. – Uppsala ska ligga i framkant i den digitala utvecklingen för att underlätta Uppsalabors liv, förbättra kommunens service och bidra till att lösa samhällsutmaningar. Läs mer…

COVID-19 | Videomöten i vården ökar snabbt i spåren av pandemin

• SARS-COV2-PANDEMIN • SJUKVÅRDEN | Videokonferens / Region Uppsala Illustrationsbild. >> Under februari i år gjordes 132 vårdbesök hos offentliga och privata vårdgivare i Uppsala län i form av videomöten. I april hade antalet stigit till 7 189, visar en ny sammanställning från Region Uppsala. – Det här visar att digitala vårdmöten kan fungera mycket bra Läs mer…

Region Uppsala: Fler i Uppsala län har snabbt bredband

• INTERNET • BREDBAND | Kommunikation / Region Uppsala  >> Drygt 83 procent av hushållen i Uppsala län hade tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund i oktober år 2019, vilket är en ökning med 3,5 procentenheter sedan året före. Snittet för riket är 85,1 procent. Samtidigt är andelen med bredband på Läs mer…