Covid-19 | Läget i Region Uppsala den 4 maj

• SARS-COV2-PANDEMIN • UPPDATERING | Hälsovård / Tandvård / Kollektivtrafik / Region Uppsala • >> Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en fortsatt mycket hög risk för spridning av infektionen covid -19 i samhället. Det här är läget i Region Uppsala den 4 maj: Läget i Uppsala län Risken för smittspridning är fortsatt mycket hög. 97 Läs mer…

Regionbussar föreslås fortsätta stanna vid viktiga hållplatser i Enköping

• KOLLEKTIVTRAFIK • BUSS | Enköping / Region Uppsala >> Regionbussarna föreslås fortsätta att trafikera vissa centrala hållplatser i det nya linjenätet i Enköping. Det står klart efter att Region Uppsala tagit del av synpunkterna på förslaget som skickades på remiss under hösten. _ Hösten 2019 presenterade Region Uppsala förslag på nytt linjenät för stadstrafiken Läs mer…

Uppsala kommun nominerad till årets Biogasutmärkelse

• KLIMARTSMART • Biogas | Utmärkelse / Nominering / Uppsala kommun (Uk) >> Årets Biogasutmärkelse delas ut till en aktör som gjort viktiga insatser för biogasens utveckling i Sverige och i år är Uppsala kommun en av tre nominerade aktörer. – Jättekul att Uppsala kommuns arbete med upphandling av hållbara och fossilfria persontransporter uppmärksammas. Det Läs mer…

SJ: ”Affärsresenärerna rusar till tåget”

• KOMMUNIKATIONER • Tåg | Affärsresor / KLIMAT & MILJÖ / Statens Järnvägar (SJ) >> Klimathänsyn har fått affärsresandet med tåg att skjuta i höjden. Affärsresorna med SJ ökade med drygt 16 procent under juli-oktober, vilket innebär en snabbare ökningstakt än under första halvåret. Det visar statistik från SJ. Många affärsresenärer väljer tåget för att Läs mer…

Flera ändringar i patientavgifterna från 2020

• AVGIFTER •  Sjukvård | Kollektivtrafiken / Region Uppsala >> Flera av patientavgifterna i Region Uppsala ändras från den 1 januari 2020. Bland annat införs en enhetstaxa inom specialistsjukvården och avgifterna för besök på akutmottagningar vid sjukhusen höjs. Regionfullmäktige fattade beslut om revideringar och tillägg i regionplan och budget för 2020-2022. I beslutet ingår justeringar Läs mer…