LRF: Så minskas matsvinnet – bättre sortering, lagring och paketering

• LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND • MATSVINN • Illustrationsbild: Naturvårdsverket. >> Varje år slängs i onödan 133 kilo mat per person i Sverige. Det mesta av svinnet sker i butik och hos konsument. FNs hållbarhetsmål ska halvera globalt matsvinn till 2030. LRF deltar i livsmedelskedjans nationella överenskommelse som presenteras idag. Produktion och konsumtion av livsmedel har stor Läs mer…

TRAFIKVERKET: Minskade utsläpp från vägtrafiken 2019

• BILISM • SVERIGE | Klimat & Miljö / Bilresor / Trafikverket ILLUSTRATIONSBILD: Minskade utsläpp från vägtrafiken 2019. >> Under 2019 minskade utsläppen av koldioxid från vägtrafiken med 2 procent. Bakom minskningen ligger ökad användning av biodrivmedel och mer energieffektiva bilar. Trafiken var i stort sett oförändrad 2019 jämfört med tidigare år, vilket gör att Läs mer…

Klädbytardagen 2020 – ett sätt att ta hand om planeten

• KLIMAT & MILJÖ • Klimatsmart | SVERIGE / Naturskyddsföreningen >> På senaste Klädbytardagen bytte 58 000 plagg ägare, nytt rekord! Vi blir allt mer medvetna om hur vårt sätt att leva påverkar klimatet. Slit-och-släng tillhör det förgångna. Framtidens mode handlar istället om Slow fashion – kvalitet framför kvantitet. Den 28 mars är det dags Läs mer…

Naturbaserade åtgärder – delar av lösningen på klimatkrisen

• KLIMAT & MILJÖ • Skogsbruk | Agroforestry / Naturskyddsföreningen BILDEN: På Cop 25 i Madrid sattes stort fokus på naturbaserade lösningar. Agroforestry, trädjordbruk, är en av dem som redan praktiseras av småskaliga bönder på många håll i världen, och som nu behöver implementeras i större skala. Här trädjordbruk i Kisumu, Kenya. (Foto: Elin Larson). Läs mer…

Nu kan du få pengar för din laddstation

• KLIMATSMART • Elbilar | Laddstation / Naturvårdsverket >> Nu börjar bidragen betalas ut för dem som sökt stöd till laddstationer via Ladda Bilen. Att ytterligare bygga ut laddinfrastrukturen i samhället behövs om vi ska nå klimatmålen. – Intresset för Ladda Bilen har varit stort och i dagsläget har vi fått in cirka 600 ansökningar Läs mer…