Naturbaserade åtgärder – delar av lösningen på klimatkrisen

• KLIMAT & MILJÖ • Skogsbruk | Agroforestry / Naturskyddsföreningen BILDEN: På Cop 25 i Madrid sattes stort fokus på naturbaserade lösningar. Agroforestry, trädjordbruk, är en av dem som redan praktiseras av småskaliga bönder på många håll i världen, och som nu behöver implementeras i större skala. Här trädjordbruk i Kisumu, Kenya. (Foto: Elin Larson). Läs mer…

Nu kan du få pengar för din laddstation

• KLIMATSMART • Elbilar | Laddstation / Naturvårdsverket >> Nu börjar bidragen betalas ut för dem som sökt stöd till laddstationer via Ladda Bilen. Att ytterligare bygga ut laddinfrastrukturen i samhället behövs om vi ska nå klimatmålen. – Intresset för Ladda Bilen har varit stort och i dagsläget har vi fått in cirka 600 ansökningar Läs mer…

Uppsala kommun nominerad till årets Biogasutmärkelse

• KLIMARTSMART • Biogas | Utmärkelse / Nominering / Uppsala kommun (Uk) >> Årets Biogasutmärkelse delas ut till en aktör som gjort viktiga insatser för biogasens utveckling i Sverige och i år är Uppsala kommun en av tre nominerade aktörer. – Jättekul att Uppsala kommuns arbete med upphandling av hållbara och fossilfria persontransporter uppmärksammas. Det Läs mer…

SJ: ”Affärsresenärerna rusar till tåget”

• KOMMUNIKATIONER • Tåg | Affärsresor / KLIMAT & MILJÖ / Statens Järnvägar (SJ) >> Klimathänsyn har fått affärsresandet med tåg att skjuta i höjden. Affärsresorna med SJ ökade med drygt 16 procent under juli-oktober, vilket innebär en snabbare ökningstakt än under första halvåret. Det visar statistik från SJ. Många affärsresenärer väljer tåget för att Läs mer…

Region Uppsalas klimatväxling ger effekt

• KLIMAT • Digitala möten | Klimatväxling / Region Uppsala  >> Mellan år 2018 och år 2019 minskade Region Uppsalas flygresor till destinationer med införd klimatväxling med 26 procent. Det är ett av resultaten av Region Uppsalas interna klimatväxling, där flygresor till Region Uppsalas vanligaste destinationer blivit 30 procent dyrare. Pengarna som kommer in går Läs mer…