Klimatoro ger kraftig förändring av svenskars resvanor

| RESANDE / MILJÖ / STATENS JÄRNVÄGAR | Svenskarnas resmönster har förändrats dramatiskt till följd av klimatdebatten. Dubbelt så många svenskar väljer tåg framför flyg jämfört med för bara ett och ett halvt år sedan, enligt SJs färska Sifo-undersökning. Trendskiftet bidrar till en kraftig ökning av tågresandet och allra mest ökar affärsresandet. Det är några Läs mer…

Uu: Artificiell fotosyntes i såpfilmer ska skapa nytt solbränsle

| FORSKNING / KLIMAT & MILJÖ / UPPSALA UNIVERSITET | >> Ett forskningsprojekt lett av Uppsala universitet har fått ett EU-anslag som omfattar 3,2 miljoner euro. Målet är att göra ett förnybart solbränsle med hjälp av såpfilmer, koldioxid och solljus. Projektet SoFiA (Soap Film-based Artificial Photosynthesis) har som mål att göra en apparat på labskala Läs mer…