KLIMAT & MILJÖ | Fortsatt kraftigt sänkta föroreningsnivåer i Europa

• COVID-19 • ATMOSFÄREN | EUROPA / Europeiska rymdorganisationen (ESA) / Rymdstyreslsen >> Rymdstyrelsen har tagit fram uppdaterade satellitdata som visar låga halter av kvävedioxidhalter i atmosfären över Europa. Från rymden går det tydligt att se effekterna av att stora industrier stängt ned och att trafiken minskat på grund av restriktionerna som tagits för att stoppa smittspridningen av coronaviruset. Tidigare har den Läs mer…

NATUR | Skogen i Svealand fortsatt försvagad efter torkan 2018

• SKOG • KLIMAT & MILJÖ | Skogsstyrelsen >> Många skogsbestånd i Svealand som drabbades av torkskador under sommaren 2018 har fortfarande inte återhämtat sig och träd fortsatte att dö under 2019, visar Skogsstyrelsens årliga skaderapport. När träden är försvagade och torkstressade ökar risken för andra typer av skador, till exempel angrepp från granbarkborre. – Läs mer…

SYDOSTASIEN | Kambodja stoppar planerade dammbyggen i tio år – glädjebesked för WWF

• DJUR & NATUR • KLIMAT & MILJÖ | MEKONGFLODEN / Marint / Världsnaturfonden (WWF)  BILDEN: Mekongfloden. >> Att nedre Mekongfloden i Kambodja får fortsätta strömma fritt är en seger för såväl människor som natur. Det anser WWF som arbetat i området under många år och som nyss mottog den glädjande nyheten att planerade dammbyggen Läs mer…

EKONOMI | Första AP-fonden säljer fossila innehav – Naturskyddsföreningen applåderar beskedet

• KLIMAT & MILJÖ • SPARANDE | Första AP-fonden / Naturskyddsföreningen (Nsf) • >> Första AP-fonden meddelade idag att de gör sig av med sina innehav i fossila bolag på grund av de finansiella riskerna med kol, olja och gas. Naturskyddsföreningen applåderar beskedet och hoppas nu att de övriga AP-fonderna följer efter. Första AP-fonden är Läs mer…

MILJÖ | Nsf kommenterar de avslutade Preemraff-förhandlingarna

• KLIMAT & MILJÖ • PREEMRAFF LYSEKIL | Naturskyddsföreningen (Nsf) Preemraffs anläggning i Lysekil. >> Mark- och miljööverdomstolens huvudförhandling om Preems tillståndansökan att bygga ut sitt oljeraffinaderi Preemraff i Lysekil har avslutats. Naturskyddsföreningen (Nsf), som deltagit som part i huvudförhandlingen, kommenterar förhandlingen och processen framåt. Naturskyddsföreningen anser att veckans huvudförhandling har stärkt föreningens åsikt om Läs mer…