Utspringet på Katedralskolan — Blir av!

| UTSPRING / KATEDRALSKOLAN / STUDENTEN 2019 | >> Det har p.g.a. den pågående renoveringen av Katedralskolan, varit ett orosmoln av osäkerhet för mången blivande Kattestudent under den gångna våren: ”Kommer man att kunna springa ut genom skolans klassiska ekdörr … Eller inte”? Idag fick UM Luthagsnytt som första media bekräftat från skolans rektor, Heléne Läs mer…