LÄSARBIDRAG | I mina kvarter (Stabby)

Läsaren Birgitta L sände en text till vår redaktion som vi tykte speglade kärleken till hennes kvarter på ett målande sätt. Därför valde vi att också publicera den i magasinets pappersutgåva (nr 3, 2020). Nedan följer den i sin helhet för alla som inte har möjligheten att ta sitt eget papparsmagasin från något av alla Läs mer…

Det behövs bättre kunskap om (OCD) tvångssyndrom

| INSÄNDARE – Efterlysning | >> OCD (tvångssyndrom) är den tredje största psykiatriska diagnosen och samtidigt en av de mest okända och ignorerade. Aktuell forskning vid Karolinska Institutet visar att OCD, särskilt när den börjar i tidig ålder, har en genomgripande och djupgående koppling till nedsatt prestation på alla utbildningsnivåer. Nu har vi något vi Läs mer…