SKOLA | Satsning på elevers inflytande

• SKOLA • INFLYTANDE | Lundellska skolan (Skrapan) / Uppsala kommun (Uk) Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden, Nina Tateladze, ordförande i Skrapans elevkår. >> Färre prov? Fler bensträckare? Det är exempel på frågor som Skrapans elevkår på Lundellska skolan tar upp med skolledningen. Enligt skollagen ska elever ges inflytande över utbildningen och deras arbete Läs mer…