99 livsmedelsinspektioner med handhygien i fokus

>> Den 10 april genomförde Uppsala kommun livsmedelsinspektioner på 99 restauranger och andra serveringar. En av de saker som kontrollerades var tillgången på den, för livsmedelshanteringen, så viktiga möjligheten till handtvätt. Av de besökta verksamheterna hade 88 procent tillräckliga handtvättsmöjligheter. – Det är glädjande att nästan 90 procent av de besökta livsmedelsföretagen uppfyller lagstiftningens krav. Läs mer…