MSB | Vi måste jobba tillsammans för att plana ut smittspridningen av coronaviruset

• COVID-19 • BEREDSKAP | GRAFIK / Smitta / SVERIGE / Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) • >> Regeringen ger MSB 75 miljoner kronor för att skyndsamt ta fram ett nationellt informationsmaterial till alla hushåll som ska hjälpa till att bromsa och plana ut smittspridningen av coronaviruset. – I en så allvarlig situation som Läs mer…