FORSKNING | Varför gener verkar flytta på sig – ny kunskap om evolutionen

• GENETIK • Evolutionen | SNAP-hypotesen / Mutationer / Uppsala universitet (Uu) >> Forskare vid Uppsala universitet föreslagit ett tillägg till evolutionsteorin som kan förklara hur och varför gener förflyttar sig på kromosomer. Hypotesen, som forskarna kallar SNAP-hypotesen, presenteras i den vetenskapliga tidskriften PLOS Genetics. Livet på jorden börjades för nästan fyra miljarder år sedan Läs mer…