Länsstyrelsen yttrar sig om slutförvar av kärnbränsle i Forsmark

SLUTFÖRVAR • KÄRNKRAFT | Forsmark / SKB / Länsstyrelsen i Uppsala län >> För att slutförvaret av använt kärnbränsle ska få byggas i Forsmark vill Länsstyrelsen Uppsala län att flera åtgärder för att minimera påverkan på miljö och människors hälsa ska vidtas. Det framkommer i dagens yttrande från länsstyrelsen till regeringen. Svensk kärnbränslehantering, SKB, har Läs mer…