CORONATIDER | ”Förskolebarnen kan det här med handtvätt

• BARN & UNGA • HYGIEN | Förskola / Jumkil / Uppsala norrort / Uppsala kommun (Uk) — Illustrationsbild (Arkiv) >> På Jumkils förskola har barnen inte varit sjukare än vanligt under våren. Barnen ställer inte heller några frågor kring covid-19 och visar ingen oro. Enda skillnaden mot förr är att de blivit proffs på Läs mer…

SVERIGE | Ny lag gör det möjligt för regeringen att stänga skolorna

• SARS-COV2-VIRUSET • PANDEMI | Covid-19 / Regeringskansliet – Utbildningsdepartementet Illustrationbild (Arkivbild) >> För att Sverige ska vara redo om smittläget skulle bli värre har riksdagen i dag beslutat om en lag. Den ger regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor och säkrar omsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. – Vi Läs mer…

Uk lovar utökning av antalet förskolor och skolor de kommande åren

• BARN • Förskola | Uppsala kommun (Ku) >> Uppsala kommun (Uk) planerar för att bygga fler förskolor och skolor de kommande åren. I takt med att Uppsala växer finns ett behov av allt fler platser både i egna och inhyrda lokaler. Uppsala kommuns lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler anger behovet av, och planen för, kommande Läs mer…

Kungsängen får ny förskola

• KUNGSÄNGEN • UPPSALA SYD • Ny förskola | Kv. Skytteln / KARTA / Uppsala kommun >> Uppsala kommuns mark- och exploateringsutskott har beslutat att sälja mark till Skolfastigheter AB för att bygga en ny förskola i kvarteret Skytteln i Kungsängen. Förskolan ska ha plats för mellan 70 och 100 barn. År 2013 togs ett Läs mer…

Den absolut bästa lösningen för alla roller i skolan

>> Uppsala kommun väljer edtechbolaget IST som långsiktig partner när det gäller digitaliseringen av kommunens förskolor och skolor. IST kommer även att leverera nytt skoladministrativt system till kommunen. Avtalet värderas till 100–200 miljoner kronor fördelat på upp till 15 år. – Uppsala kommun har som ambition att få en förbättrad dialog med vårdnadstagare och elever, Läs mer…