Uu: Första bevisen för befjädrade polardinosaurier hittade i Australien

• VETENSKAP • Evolutionen | Australien / Uppsala universitet (Uu) >> 118 miljoner år gamla fossila fjädrar från dinosaurier och tidiga fåglar har hittats i sedimenten efter en sjö som en gång i tiden låg innanför den södra polcirkeln. De beskrivs i en ny vetenskaplig artikel i tidskriften Gondwana Research. Fossila fynd från dinosaurier med Läs mer…

VETENSKAP: Hur är medvetandet kopplat till hjärnan?

• FORSKNING • Hjärnan | Neuroetik / Uppsala universitet>> Oavsett om vi är medvetna eller inte, hjärnan fungerar på samma sätt ändå. Nu när vi vet detta, hur ska vi då förhålla oss till medvetslösa patienter? Vad betyder det egentligen att vara ”vid medvetande”? Och hur är vårt medvetande kopplat till vår fysiska hjärna? Michele Läs mer…

Uu: 3.5 miljarder kronor till forskning behövs för Sverige och framtiden

• SVERIGE • EKONOMI | Universitet / Uppsala universitet (Uu) >> En rejäl satsning på forskning och forskningsinfrastruktur krävs om Sverige ska fortsätta vara en ledande kunskapsnation som bidrar till utveckling och en hållbar värld. Och politiken bör utformas så att kvalitet gynnas och lärosätenas handlingsfrihet garanteras. Detta framhåller Uppsala universitets i ett inspel till Läs mer…

Uu: Nytt sätt att blockera bakteriers proteintillverkning

• FORSKNING • Vetenskap | Uppsala universitet (Uu) >> I en vetenskaplig artikel publicerad i Scientific Reports beskriver forskare från Uppsala universitet (Uu) ett nytt sätt att blockera nya proteiners födelse i bakterier. Många olika typer av antibiotika fungerar på så sätt att de blockerar bakteriernas förmåga att tillverka proteiner. Proteintillverkning är den viktigaste processen Läs mer…

MEDICIN: Ingen ökad risk för cancer efter proteskirurgi

• MEDICIN • Höftprotes / Cancer | Ny Studie / Uppsala universitet >> På EU-nivå pågår en diskussion om att klassa kobolt, som ingår i ortopediska inplantat, som potentiellt cancerframkallande. En forskargrupp vid Uppsala universitet har använt flera olika rikstäckande register för att undersöka om det finns något samband mellan cancer och höftproteser. I en Läs mer…