Första europeiska biobanken för forskning kring bröstmjölk och läkemedel

| FORSKNING / GRAVIDITET / BRÖSTMJÖLK / MEDICIN | Ett nytt, stort europeiskt forskningsprojekt ska fylla kunskapsluckor kring läkemedelsbehandling av gravida och ammande kvinnor. För att kunna utvärdera effekten av läkemedel under graviditet och amning kommer Uppsala biobank att lagra insamlad bröstmjölk och blodprover från gravida och ammande kvinnor som använder olika läkemedel. Dessutom kommer läkemedelsplattformen Läs mer…

Avhandling om svenska samhällets reaktioner på tiggande människor

|SAMHÄLLE / TIGGERI / FORSKNING / AVHANDLING | >> I en ny avhandling i kulturgeografi analyserar Erik Hansson det svenska samhällets reaktioner på tiggande EU-medborgares närvaro. Avhandlingen behandlar tiggandets historia och sociala problem men analyserar också människors känslor och reaktioner i mötet med någon som ber om hjälp. Den svenska så kallade ”tiggeridebatten” har till Läs mer…

Två Uppsalaforskare i Sveriges unga akademi

| FORSKNING / SVERIGES UNGA AKADEMI / UA UNIVERSITET | >> Anna T. Danielsson, professor i didaktik och Ylva Söderfeldt, biträdande universitetslektor i idé- och lärdomshistoria, är två av åtta nya ledamöter i Sveriges unga akademi. I Sveriges unga akademi samlas yngre forskarna som är verksamma vid svenska lärosäten. I samband med akademins årsmöte i Läs mer…

EU-gemensamma regler om mindre transfett skyddar alla

| LIVSMEDELSVERKET / NUTRITION / HÄLSA / EU | >> Nu begränsas mängden transfett i alla livsmedel inom hela EU. Reglerna träder i kraft den 15 maj. Det nya gränsvärdet bedöms kunna skydda även dem som äter mat med mest industriellt framställt transfett – importerade kakor, kex och chips. Transfetter har bland annat kopplats till Läs mer…

Drygt 6000 svenskars liv kan sparas varje år

| NUTRITION / MATVANOR / LIVSMEDELSVERKET | >> 6 400 dödsfall per år kan förhindras eller senareläggas genom bra matvanor. Störst effekt skulle mer frukt och grönsaker ha på hälsan. Insatser för att öka svenskarnas frukt- och grönsaksätande skulle därför kunna få stor effekt på folkhälsan, men också för miljön. Det visar beräkningar som gjorts Läs mer…