Småföretagarna: Avskaffa sjuklöneansvaret helt för de mindre företagen

>> En viktig anledning till att små företag avstår från att våga anställa personer utan helt rätt kvalifikationer för företagets behov är sjuklöneansvaret. Detta ansvar anses som en av de väsentligaste orsakerna till att små företag inte vågar anställa personal. Alla politiska partier har varit eniga om att något måste göras men inte om vad Läs mer…