Världsklass Uppsala stödjer nya Uppsala Innovation Day

>> Under Världsklass Uppsalas senaste beslutsmöte beviljades stöd till en total om 580 000 kronor till fem olika evenemangsarrangörer. Av dessa är fyra av arrangemangen nya och får stöd för första gången, bl a Uppsala Innovation Day som vill synliggöra relativt okända uppsalabaserade innovationsbolag och som arrangeras för första gången i september 2019. – Galdermas verksamhet är Läs mer…

Småföretagarna: Avskaffa sjuklöneansvaret helt för de mindre företagen

>> En viktig anledning till att små företag avstår från att våga anställa personer utan helt rätt kvalifikationer för företagets behov är sjuklöneansvaret. Detta ansvar anses som en av de väsentligaste orsakerna till att små företag inte vågar anställa personal. Alla politiska partier har varit eniga om att något måste göras men inte om vad Läs mer…