TANDHÄLSA | Nu får fler komma till Folktandvården

• TANDVÅRD • FOLKHÄLSA| Folktandvården / Region Uppsala • Illustrationsbild. >> Folktandvården ökar sin verksamhet igen efter en period med inriktning mot främst akuttandvård. Just nu kallas främst de som är i stort behov av tandvård som riskerar försämrad tandhälsa. Men många patienter vågar inte komma till tandvården – de avböjer eller ställer in i Läs mer…

COVID-19 | Läget i Region Uppsala den 20 april

• UPPDATERING • SARS-COV2-PANDEMIN| Coronavirus / STATISTIK / Uppsala län / Region Uppsala  >> Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en mycket hög risk för spridning av infektionen covid -19 i samhället. Det här är läget i Region Uppsala den 20 april. Läget i Uppsala län Risken för smittspridning är fortsatt mycket hög. 96 personer med Läs mer…

LISTA | Fem smarta tips för att hitta ut och uppleva naturen

• FRILUFTSLIV • FOLKHÄLSA | UTOMHUSLIV / Bra Länkar / Naturskyddsföreningen (Nsf) >> Ovanliga tider råder. En hel värld påverkas av coronaviruset. I en ny tillvaro präglad av hemarbete, distansmöten och social distansering dyker nya frågeställningar upp – arbetsdisciplin, rutiner och nya sätt att ladda på med energi både för vuxna och barn. Naturskyddsföreningen ger Läs mer…

FETMA | Överviktskirurgi med duodenal switch ger bäst långtidsresultat

• FORSKNING & VETENSKAP • AKADEMISKA SJUKHUSET | Övervikt / Institutionen för Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet • • >> Överviktskirurgi hjälper allt fler individer att uppnå en kraftfull viktnedgång, med efterföljande förbättring i diabetes och andra följdsjukdomar samt förbättrad livskvalitet. En nationell studie ledd från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet visar att operationsmetoden duodenal switch (DS) ger Läs mer…

KRISBEREDSKAP | Uppsala kommuns krisledningsnämnd är aktiverad

• COVID-19 • VIKTIG SAMHÄLLSINFORMATION | Smitta / Pandemi / Uppsala kommun (Uk) • >> Vid händelser som avviker kraftigt från det normala kan kommunen aktivera sin krisledningsnämnd. Det kan ske när man står inför en allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Syftet med krisledningsnämnden är att kunna hantera händelser som Läs mer…