MILJÖ | WWF anser att förslaget om en europeisk klimatlag ett steg i rätt riktning

• KLIMAT & MILJÖ • EU | Parisavtalet / GLASGOW / Världsnaturfonden (WWF) >> EU-kommissionen har idag, som en del av EUs gröna giv, presenterat ett detaljerat förslag på en europeisk klimatlag. WWF välkomnar lagförslaget och att EUs mål att bli klimatneutralt till 2050 slås fast. Tyvärr missar kommissionen viktiga delar, menar WWF. Ett tuffare Läs mer…