Extrapengar till deltagare inom daglig verksamhet

| DAGLIG VERKSAMHET / LSS | >> Omsorgsnämnden har beslutat att ge deltagare i daglig verksamhet extrapengar för 2019. Pengarna är en engångsåtgärd och kommer från Socialstyrelsens statliga stimulansbidrag. Stimulansbidraget är till för att stimulera kommuner att införa eller höja dagpenningen för personer som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till Läs mer…

Stora skillnader i elitidrottares villkor i Uppsala

| ELITIDROTT / EKONOMI | >> Uppsala kommun ska bli Sveriges bästa idrottskommun. Ett steg i arbetet för att nå målet är att ta fram en ”elitidrottsstrategi” för hur kommunen ska förhålla sig till och samverka med elitidrotten i kommunen. I en undersökning som Uppsala kommun genomfört har det framgått att det finns förhållandevis stora Läs mer…

Stödet till ekonomiskt utsatta ojämnt fördelat över landet

>> Tillgången till budget- och skuldrådgivning varierar mycket i landets kommuner. På många håll är behovet betydligt större än tillgången vilket leder till långa väntetider och att rådgivningen inte är likvärdig. Det visar en kartläggning som Konsumentverket har gjort. Det övergripande målet för kommunernas budget- och skuldrådgivning är att genom ekonomisk rådgivning bidra till att Läs mer…

SJ återbetalar tågbiljetter med anledning av SAS-strejk

>> Med anledning av den strejk som drabbar resenärer hos SAS, väljer SJ att återbetala tågbiljetter till och från flygavgångar som inte kan användas av resenärerna. – Våra resenärer kan välja mellan olika flexibilitetsnivåer på sina biljetter. I det här fallet väljer vi att ha en generös hållning gentemot alla våra kunder som köpt en Läs mer…

Region Ua:s årsredovisning för 2018 får svagt godkänt

| EKONOMI | >> Region Uppsala gjorde under 2018 ett plusresultat på 58 miljoner kronor, vilket är 112 miljoner kronor sämre än det budgeterade överskottet på 170 miljoner kronor. Det framgår av årsredovisningen. Akademiska sjukhuset gjorde ett negativt resultat på minus 377 miljoner kronor. Underskottet beror främst på resurs- och kapacitetsproblem inom sjukhuset, som beror Läs mer…