LÄGGS NED: Nyhetssajten 24 Uppsala

| MASSMEDIA / KONKURS / 24 SVERIGE / 24 UPPSALA | >> Ännu en nyhetsaktör tvingas kapitulera för den ekonomiska verkligheten. Den här gången handlar det om den renodlat digitala nyhetstjänsten 24 Sverige med huvudkontor i Kalmar. Sedan 2014 finns företaget representerande med ett antal lokalkontor runt om i landet, där 24 Uppsala är ett, Läs mer…

Akademiska sjukhuset får tre år på sig att nå ekonomisk balans

| AKADEMISKA SJUKHUSET / EKONOMI / REGION UPPSALA | På tre år ska Akademiska sjukhuset gå från ett beräknat underskott på – 375 miljoner kronor till ett nollresultat. Idag antog sjukhusstyrelsen en plan för hur Akademiska sjukhuset ska nå ekonomisk balans. – Det är ohållbart att fortsätta på samma sätt som tidigare. Beslutet innebär att Läs mer…

Extrapengar till deltagare inom daglig verksamhet

| DAGLIG VERKSAMHET / LSS | >> Omsorgsnämnden har beslutat att ge deltagare i daglig verksamhet extrapengar för 2019. Pengarna är en engångsåtgärd och kommer från Socialstyrelsens statliga stimulansbidrag. Stimulansbidraget är till för att stimulera kommuner att införa eller höja dagpenningen för personer som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till Läs mer…

Stora skillnader i elitidrottares villkor i Uppsala

| ELITIDROTT / EKONOMI | >> Uppsala kommun ska bli Sveriges bästa idrottskommun. Ett steg i arbetet för att nå målet är att ta fram en ”elitidrottsstrategi” för hur kommunen ska förhålla sig till och samverka med elitidrotten i kommunen. I en undersökning som Uppsala kommun genomfört har det framgått att det finns förhållandevis stora Läs mer…

Stödet till ekonomiskt utsatta ojämnt fördelat över landet

>> Tillgången till budget- och skuldrådgivning varierar mycket i landets kommuner. På många håll är behovet betydligt större än tillgången vilket leder till långa väntetider och att rådgivningen inte är likvärdig. Det visar en kartläggning som Konsumentverket har gjort. Det övergripande målet för kommunernas budget- och skuldrådgivning är att genom ekonomisk rådgivning bidra till att Läs mer…