MSB: Så ska ”Rakel” möta framtidens behov

• KOMMUNIKATION •  Säkerhet |Samhällsviktig information / Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) >> ”Rakel 2.0 är framtiden – och nästa år kan man vara på god väg mot nästa generations Rakel”. Det slog Dan Eliasson, generaldirektör på MSB, fast under Rakeldagen och förklarade att ”kunskap och förmåga finns. Det som behövs är finansiella förutsättningar Läs mer…