STATISTIK | Fortsatt stark befolkningstillväxt i Uppsala län – En miljon fler svenskar sedan 2010

• DEMOGRAFI • Befolkning | Uppsala län / SVERIGE / SCB / Länsstyrelsen i Uppsala län BILDEN: Den svenska befolkningskurvan sedan 1960 till idag. Befolkningsantal (Y) och årtal (X).  >> Uppsala län fick 7 359 nya invånare förra året. Med två procents befolkningstillväxt sticker Uppsala län ut som länet med den kraftigaste ökningen. Uppsala län Läs mer…

Ny analys visar att åldersgruppen över 80 år växer snabbt i alla större svenska städer

• DEMOGRAFI • Äldre | Statistik / Stockholms Handelskammare Illustrationsbild | Foto: Philippe Leone/ Unsplash >> Sveriges större städer får en allt större befolkning som är 80 år eller äldre. En ny analys från Stockholms Handelskammare visar att den åldersgruppen väntas växa kraftigt i samtliga städer med över 100 000 invånare. – Det är fantastiskt Läs mer…

Närmare en halv miljon Upplänningar om 30 år

| UPPSALA LÄN / BEFOLKNINGSTILLVÄXT / REGION UPPSALA | >> Region Uppsala har det regionala utvecklingsansvaret i Uppsala län och ska följa upp länets utveckling, bland annat vad gäller den demografiska utvecklingen. Genom att analysera länets förutsättningar skapas den nödvändiga kunskapen för att kunna utveckla länet. Nu visar en ny befolkningsprognos att Uppsala län år Läs mer…