SVERIGE | Nära tusen orosanmälningar varje dag till socialtjänsten

• OROSANMÄLNINGAR • Socialtjänsten | BARN / Socialstyrelsen >> Förra året gjordes sammanlagt 331 000 anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa till landets socialtjänster, vilket motsvarar närmare 1 000 anmälningar om dagen, året runt. Det framkommer i Socialstyrelsens första nationella kartläggning av orosanmälningar som presenteras idag. Kartläggningen omfattar helåret 2018 och Läs mer…

ECPAT ber om hjälp att ta ner övergreppsbilder

• ÖVERGREPP • BARN | Kampanj / Sexuellt utnyttjande / ECPAT Sverige BILDEN: Kampanjbild från ECPAT >> Varje minut laddar förövare upp tusentals bilder på barn. Så länge bilden sprids fortsätter övergreppet. Därför måste de ner. I årets julkampanj ber barnrättsorganisationen ECPAT* allmänheten om hjälp med att ta ner fler bilder från nätet. – I Läs mer…

Ny forskningsapp för gravida och nyförlösta

• FORSKNING • Graviditet | Studie / Akademiska sjukhuset >> Via en ny app, Mom2B, inbjuds gravida och nyförlösta kvinnor att medverka i en ny nationell forskningsstudie om perinatal hälsa, ledd från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Syftet är att tidigt kunna identifiera högriskgrupper och på sikt förbättra kvinnornas hälsa. ­– Som deltagare får man information, och vid behov stöd Läs mer…

Uk lovar utökning av antalet förskolor och skolor de kommande åren

• BARN • Förskola | Uppsala kommun (Ku) >> Uppsala kommun (Uk) planerar för att bygga fler förskolor och skolor de kommande åren. I takt med att Uppsala växer finns ett behov av allt fler platser både i egna och inhyrda lokaler. Uppsala kommuns lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler anger behovet av, och planen för, kommande Läs mer…

Alla barn i Uk erbjuds fritidsplats

• FRIRID / PEDAGOGIK • Barn | Uppsala kommun (Uk) >> Uppsala kommun (Uk) har tagit beslut om att erbjuda plats på fritidshem till elever som har vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande. De nya reglerna gäller från 1 januari 2020. Nuvarande regler gör det inte möjligt för barn som har vårdnadshavare som av olika anledningar Läs mer…