Forskare efterlyser tydliga regler kring surrogatmoderskap

NY AVHANDLING • SURROGATMODERSKAP | Uppsala universitet / institution för kvinnors och barns hälsa / Pressmeddelande >> Sverige bör skapa en tydlig reglering kring juridiskt föräldraskap efter arrangemang för surrogatmoderskap, fastslår Anna Arvidsson i en aktuell avhandling vid Uppsala universitets institution för kvinnors och barns hälsa. Surrogatmoderskap, att genomgå en graviditet för en annan människas räkning, Läs mer…

Avhandling om svenska samhällets reaktioner på tiggande människor

|SAMHÄLLE / TIGGERI / FORSKNING / AVHANDLING | >> I en ny avhandling i kulturgeografi analyserar Erik Hansson det svenska samhällets reaktioner på tiggande EU-medborgares närvaro. Avhandlingen behandlar tiggandets historia och sociala problem men analyserar också människors känslor och reaktioner i mötet med någon som ber om hjälp. Den svenska så kallade ”tiggeridebatten” har till Läs mer…