Flera ändringar i patientavgifterna från 2020

• AVGIFTER •  Sjukvård | Kollektivtrafiken / Region Uppsala >> Flera av patientavgifterna i Region Uppsala ändras från den 1 januari 2020. Bland annat införs en enhetstaxa inom specialistsjukvården och avgifterna för besök på akutmottagningar vid sjukhusen höjs. Regionfullmäktige fattade beslut om revideringar och tillägg i regionplan och budget för