Uppsala kommun inrättar pris för god arkitektur

• ARKITEKTUR • Nytt pris | Estetik / Uppsala kommun (Uk) >> Kommunstyrelsen har fattat beslut om att inrätta ett arkitekturpris. Syftet med priset är att ytterligare utveckla Uppsala kommuns arkitekturarbete med att uppmärksamma god arkitektur och goda lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Uppsala kommun har de senare åren succesivt höjt ambitionsnivån Läs mer…