Första europeiska biobanken för forskning kring bröstmjölk och läkemedel

| FORSKNING / GRAVIDITET / BRÖSTMJÖLK / MEDICIN | Ett nytt, stort europeiskt forskningsprojekt ska fylla kunskapsluckor kring läkemedelsbehandling av gravida och ammande kvinnor. För att kunna utvärdera effekten av läkemedel under graviditet och amning kommer Uppsala biobank att lagra insamlad bröstmjölk och blodprover från gravida och ammande kvinnor som använder olika läkemedel. Dessutom kommer läkemedelsplattformen Läs mer…

Fira nationaldagen i Parksnäckan

På nationaldagen torsdag 6 juni bjuder Uppsala kommun in till traditionsenligt firande i Parksnäckan i Stadsträdgården med tal, musik och sång. Hedersgäster är kommunens nya medborgare, som under förmiddagen välkomnats i en medborgarskapsceremoni på Uppsala slott. – Vi välkomnar de 1 347 nya medborgarna, varav 487 barn, som kommit till oss från 103 länder och Läs mer…

Klimatoro ger kraftig förändring av svenskars resvanor

| RESANDE / MILJÖ / STATENS JÄRNVÄGAR | Svenskarnas resmönster har förändrats dramatiskt till följd av klimatdebatten. Dubbelt så många svenskar väljer tåg framför flyg jämfört med för bara ett och ett halvt år sedan, enligt SJs färska Sifo-undersökning. Trendskiftet bidrar till en kraftig ökning av tågresandet och allra mest ökar affärsresandet. Det är några Läs mer…

Terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv

| NATUR / ALLEMANSRÄTTEN / TERRÄNGKÖRNING | Studien utgörs av en kunskapssammanställning i fyra delar och utgör bland annat ett underlag till den pågående statliga utredningen En hållbar terrängkörning. Stora lokala effekter av terrängkörning – men forskning saknas Syftet med studien är att tydliggöra den påverkan som terrängkörning har på djur, natur och friluftsliv. Naturvårdsverket konstaterar Läs mer…

Upphittade djurungar sällan övergivna av sina föräldrar

| DJUR & NATUR / SÅ GÖR DU |    >> Fågelungar, älgkalvar, rådjurskid och harungar. Såhär på försommaren är det inte ovanligt att man kan stöta på vilda, till synes övergivna, djurungar ensamma i naturen. Undvik att störa dem, de är mycket sällan övergivna av sina föräldrar. På våren och försommaren kan man träffa Läs mer…