SLU får donation till forskning på kattsjukdomar

>> Maj Johnson har testamenterat sin kvarlåtenskap till fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som har fått en donation på ca 5,3 miljoner kronor till forskning i katters sjukdomar, företrädesvis genetiska sjukdomar. Under hennes långa liv har katter betytt mycket för den mycket generösa donatorn som genom denna gåva vill bidra till Läs mer…

IDAG: Downs syndromdagen och Johann Sebastian Bachs födelsedag

>> I dag, den 21 mars, skulle kompositören Johann Sebastian Bach ha firat sin 334:e födelsedag. Vi säger grattis till honom samtidigt som vi konstaterar att dagen också är vigd till så mycket annat. Till exempel så har FN har utlyst denna dag till Världsdagen för Downs syndrom. Något som bl.a. kan uppmärksammas genom att Läs mer…

ULTUNA: Nya studentlägenheter på gång

>> På måndag går startskottet för bygget av 108 nya lägenheter i Ultuna som ska ge 132 studenter och forskare ett campusnära boende. Det här är Akademiska Hus första studentbostäder som utrustas med gemensam husdjursdusch i bottenvåningen och där solceller planeras på taket. Bostäderna kommer att byggas i en befintlig byggnad vid Ultuna hamn nära Läs mer…

Småföretagarna: Avskaffa sjuklöneansvaret helt för de mindre företagen

>> En viktig anledning till att små företag avstår från att våga anställa personer utan helt rätt kvalifikationer för företagets behov är sjuklöneansvaret. Detta ansvar anses som en av de väsentligaste orsakerna till att små företag inte vågar anställa personal. Alla politiska partier har varit eniga om att något måste göras men inte om vad Läs mer…