0 0
Read Time:1 Minute, 32 Second

DJUR & NATUR • Naturreservat | Länsstyrelsen i Uppsala län

>>
Den 16 december fattade Länsstyrelsen Uppsala län beslut om inrättandet av ett nytt naturreservat i Uppsala kommun. Älvgärde är beläget cirka 20 kilometer nordost om Uppsala och skyddar bland annat ädellövskog och lövrik barrskog.

Uppsala kommun får ett nytt naturreservat. Det fattade länsstyrelsen beslut om i dag. Det nya reservatet, Älvgärde, består av ett mosaikartat odlingslandskap med öppna åkrar, betesmarker och strandängar. Reservatet omgärdas av välutvecklade skogsbryn med grova ädellövträd, trädbevuxna åkerholmar, hassellundar samt blandskogar med stort inslag av lövträd. Flera sällsynta och hotade arter lever på ädellövträden i området, till exempel skalbaggarna lindplattbagge och enfärgad brandsvampbagge.

Naturreservatet är cirka 118 hektar stort, varav 79 hektar består av skogsmark. Skyddet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen ”Levande skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. I Älvgärde har dessutom nio av länets ansvarsarter hittats, till exempel grön aspvedbock, aspfjädermossa, linddyna och prakttagging.

– Älvgärde är ett fantastiskt artrikt och vackert exempel på uppländsk natur. För mig är det särskilt roligt att få förvalta och vidareutveckla naturreservatet eftersom jag tidigare bott i närheten och ofta besökt området, säger reservatets förvaltare Sara Overud Wissman.

Området är utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram och i Uppsala kommuns naturvårdsinventering där områdets höga naturvärden, främst knutna till ädellövskog, finns beskrivna. Den norra delen av naturreservatet ligger också inom ett riksintresse för kulturmiljövård.

Naturreservatet kommer att behöva skötsel för att ädellövträden ska må bra och finnas kvar. Förhoppningsvis kommer skogen att betas i framtiden, vilket både gynnar ädellövträden och kulturvärdet i området, eftersom delar av skogen betats historiskt.

– Förhoppningsvis kan Älvgärde bli ett trevligt besöksmål där man kan vandra bland de stora ekarna och lindarna, leka mellan stora stenbumlingar eller ta en fikapaus på berghällarna i barrskogen, säger Cecilia Ronnås, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

<<
_________________________________________________
Artikelförfattare: Länsstyrelsen i Uppsala län | 2019-12-16

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

One thought on “Nytt stadsnära naturreservat i länet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.